จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อเรา

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ

ที่อยู่

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300

Email Address

hcemc.obec@gmail.com

โทรศัพท์

02-2885592