โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มสถาบันภาษาจีน

กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป

ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นางสาวพรธิดา เสาจู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสถาบันภาษาจีน

นายกะรัต ประภาพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล